الکتریکی بلالی
شعبه1:همدان خیابان شریعتی جنب سرپرستی بانک صادرات

شعبه2:همدان خیابان تختی بالاتر از مسجد میرزا تقی        خرید حضوری نیز امکانپذیر می باشد.


         Whatsapp:  0990-324-4612

ارتباط با ما

اختیاری
محصول با موفقیت به سبد خرید بعدی اضافه شد.